Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de
slide

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

08.03.2017

2% pre VIA

AgenturaViaAj Vy rozhodnete o tom, kam pôjdu 2% z Vašich už zaplatených daní!

Agentúra sa svojou činnosťou snaží o zníženie regionálnych rozdielov, ktoré na Slovensku nepochybne existujú. Aktivitami, ktoré vyvíja, prezentuje východné Slovensko ako región, v ktorom sa oplatí investovať, pracovať a žiť. Vaše 2% z už zaplatených daní môžu výrazne prispieť k ďalšej činnosti a prezentácii regiónu, ktorého súčasťou sa môžete stať aj Vy. 

Právnické osoby - v daňovom priznaní Vás poprosíme vyplniť str. 9, IV. Časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Fyzické osoby - poprosíme vyplniť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, II. Oddiel – Údaje o prijímateľovi.

Prosíme, aby ste v daňovom priznaní vyznačili súhlas so zaslaním údajov určených prijímateľovi!

 

Potrebné údaje pre vyplnenie:

 

IČO: 42405998
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Východoslovenská investičná agentúra
Sídlo: Ulica: Nám. Maratónu mieru
Súpisné číslo: 1
PSČ: 04001
Obec: Košice I

 

Za podporu Vám vopred ďakujeme!