Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide
slide

Novinky

via-forum-2017

17.10.2016

VIA FORUM 2017

Po mimoriadne úspešnom 1. ročníku...

beneficna-aukcia-clena

20.09.2016

Benefičná aukcia člena

PATRIOT - klub východniarov, člen...

e-mobilita-v-bavorsku

02.09.2016

E-mobilita v Bavorsku

 Na pozvanie nášho nemeckého partnera...

Naše projekty

esig

11.05.2016

ESIG

East Slovakia Investment Guide

via-forum-2016

10.05.2016

VIA FORUM 2016

Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské...

slovensko-ukrajinske-forum-2015

20.04.2015

Slovensko-Ukrajinské Fórum 2015

Slovesnko - ukrajinské fórum 2015

Úvod

Vítame Vás na stránke Východoslovenskej investičnej agentúry, ktorej skrátený názov VIA predstavuje cestu, ktorou sa jej zakladatelia vydali, ktorá chýbala nášmu regiónu a ktorá nie je jednoduchá vzhľadom na naše ciele. Rozhodnutie zakladateľov pre jej založenie bol výsledok analýzy, ktorá jasne poukázala na nejednotnosť aktivít v našom regióne, žiaľ vo väčšine prípadov duplicitných, s výsledkami, ktoré nenapĺňali ich očakávania. Uvedomujúc si túto skutočnosť, ktorá išla často krát na „účet“ znižovania regionálnych rozdielov, ako v rámci Slovenska, tak aj Európy, si dali jej zakladatelia za základnú úlohu zjednotiť tieto aktivity pod jednu strechu tak, aby sa agentúra stala profesionálnym, odborným a kvalifikovaným partnerom všetkých vládnych orgánov SR a inštitúcií Európskej únie s jediným cieľom, zabezpečovať reálne napĺňanie proklamovaného znižovania regionálnych rozdielov a dosiahnuť také postavenie regiónu Východného Slovenska, aké mu právom patrí v zjednotenej a kultúrnej Európe. Agentúra je pripravená spoločným úsilím svojich členov naplniť toto úsilie a otvorená pre nové myšlienky, aktivity a  programy aj nových potenciálnych členov.