Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Videogaléria

 

SMART REGION - 3. Seminár: Financie a ekonomika

 

Ján Ferenčák - Financovanie projektov Smart city a Smart región zo zdrojov EÚ

 

 

David Kula – Skúsenosti s financovaním koncepcie  „Chytřejší Moravskoslezský kraj“

 

 

Martin Mojžiš – Národné zdroje podpory projektov SC a SR

 

SMART REGION - 2. Seminár: Mobilita a elektromobilita

 

Mobilita a elektromobilita - Úvod k semináru

 

 

Richard Pieger – Súčasnosť a budúcnosť mobility v mestách a regióne

 

 

Martin Noskovič – Komplexné dopravné riešenia v mestách – príklad z praxe

 

 

Roman Danko – Prevádzka elektrobusov v podmienkach mesta Košice

 

 

SMART REGION - Úvodný seminár

 

Ing. Jakub Slavík, MBA – Smart city, strategické řízení měst a r regionů a jejich rozvoj s využitím moderných technologií

 

 

Ing. David Sventek, MBA – Chytré město Třinec

 

 

Ing. Daniel Konczyna – Chytřejší Moravskoslezký kraj

 

 

 

VIA FORUM 2017

 

 

 

VIA FORUM 2016

 

 

 

SUBF 2015