Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

VF Test

VIA FORUM 2017 - Účasť na programe

Účasť na seminári je bezplatná

Úvodný seminár - 30.11.2017, Prešov
Financie a ekonomika – 09.02.2018, Prešov
Účasť na B2B stretnutiach a obed
Účasť na Konferencii Duálne vzdelávanie a B2B stretnutiach

Organizácia

Úvodný seminár - 30.11.2017, Prešov

Údaje účastníka

*Oslovenie:
*Meno:
*Priezvisko:
Telefón:
*E-mail:

Zúčastním sa na týchto častiach programu:

VIA FORUM Tour (25.09.2017, 08:30 - 11:45 - Návšteva priemyselného parku neďaleko Košíc)
VIA FORUM Konferencia (25.09.2017, 13:00 - 18:00 - Konferencia v priestoroch hotela YASMIN****)
VIA FORUM Banquet (25.09.2017, 19:30 - Slávnostný banket VIA FORUM , Hotel YASMIN****)
VIA FORUM B2B a obed (26.09.2017, 9:00 - 12:30 - B2B stretnutia, spoločný obed účastníkov)
VIA Forum Prezentácia – Kongresový priemysel (12.05.2016, 9:00 – 10:30) – prezentácia

Základná registrácia zahŕňa

  • Všetky aktivity VIA FORUM 2017
Cena: 80 € / spoločnosť / osoba

Ďalšie prihlasované osoby

Prosím uveďte počet ďalších prihlasovaných osôb a ich údaje z organizačných a kapacitných dôvodov.

Cena: 50 € / osoba:

Voliteľný program:

Voliteľný program: VIA Forum 2016 Vínna cesta (Cena: 45 EUR/osoba)
Zvoľte si počet osôb:
Voliteľný program: VIA FORUM 2017 Gotická cesta (Cena: 70 EUR/osoba)
Zvoľte si počet osôb:
SPOLU:
V prípade zmeny účastníka nás prosím informujte e-mailom"
Financie a ekonomika – 09.02.2018, Prešov

Údaje účastníka

*Oslovenie:
*Meno:
*Priezvisko:
Telefón:
*E-mail:

Zúčastním sa na týchto častiach programu:

VIA FORUM Tour (25.09.2017, 08:30 - 11:45 - Návšteva priemyselného parku neďaleko Košíc)
VIA FORUM Konferencia (25.09.2017, 13:00 - 18:00 - Konferencia v priestoroch hotela YASMIN****)
VIA FORUM Banquet (25.09.2017, 19:30 - Slávnostný banket VIA FORUM , Hotel YASMIN****)
VIA FORUM B2B a obed (26.09.2017, 9:00 - 12:30 - B2B stretnutia, spoločný obed účastníkov)
VIA Forum Prezentácia – Kongresový priemysel (12.05.2016, 9:00 – 10:30) – prezentácia

Základná registrácia zahŕňa

  • Všetky aktivity VIA FORUM 2017.
Cena: 0 € / spoločnosť / osoba

Ďalšie prihlasované osoby

Cena: 0 € / osoba:

Voliteľný program:

Voliteľný program: VIA Forum 2016 Vínna cesta (Cena: 45 EUR/osoba)
Zvoľte si počet osôb:
Voliteľný program: VIA FORUM 2017 Gotická cesta (Cena: 70 EUR/osoba)
Zvoľte si počet osôb:
SPOLU:
V prípade zmeny účastníka nás prosím informujte e-mailom"
Účasť na B2B stretnutiach a obed

Údaje účastníka

*Oslovenie:
*Meno:
*Priezvisko:
Telefón:
*E-mail:

Zúčastním sa na týchto častiach programu:

VIA Forum Prezentácia – Kongresový priemysel (12.05.2016, 9:00 – 10:30) – prezentácia

Základná registrácia zahŕňa

  • Účasť na B2B stretnutiach a obede pre jednu osobu
Cena: 40 € / spoločnosť / osoba

Ďalšia osoba (max. 1)

Registračný poplatok za ďalšie zúčastnené osoby
(pre tento typ účasti je možné registrovať iba 1 ďalšiu osobu)

Cena: 20 € / osoba:
SPOLU:
V prípade zmeny účastníka nás prosím informujte e-mailom"
Účasť na Konferencii Duálne vzdelávanie a B2B stretnutiach

Údaje účastníka

*Oslovenie:
*Meno:
*Priezvisko:
Telefón:
*E-mail:

Základná registrácia zahŕňa

Účasť na Konferencii Duálne vzdelávanie, B2B konzultáciách a obede pre jednu osobu.

Cena: 40 € / spoločnosť / osoba
(Platba na mieste)

Ďalšie prihlasované osoby

Registračný poplatok za ďalšie zúčastnené osoby:

(Platba na mieste)

Cena: 20 € / osoba:
SPOLU:
V prípade zmeny účastníka nás prosím informujte e-mailom"

Ďalšie informácie:

Poštová adresa:

Zhodná s fakturačnou adresou
Zhodná s fakturačnou adresou
Zhodná s fakturačnou adresou
Zhodná s fakturačnou adresou

Kontaktná osoba

Zhodné s menom účastníka
Zhodné s menom účastníka
Zhodný s e-mailom účastníka
Údaje označené * sú povinné.
Údaje označené * sú povinné.
Vaša prihláška bude zaevidovaná a potvrdená zo strany organizátora, ktorým je agentúra VIA.

Faktúra Vám bude zaslaná začiatkom septembra. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred začiatkom podujatia.