Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Služby

Východoslovenská investičná agentúra (VIA) spolu so svojimi domácimi a zahraničnými partnermi má od svojho založenia cieľ vytvárať a udržiavať kontakty s investormi, prinášať investície do oblasti východného Slovenska a asistovať investorom a svojim partnerom pri základných administratívnych a obchodných úkonoch, ktoré sú nevyhnutné pre začatie podnikania na Slovensku. Poskytujeme najmä tieto služby:
 

Sixadmin

 • vypracovanie sektorových a trhových analýz
 • poradenstvo v oblasti obchodných zvyklostí a používaných obchodných postupov na jednotlivých trhoch
 • vyhľadávanie výrobných a obchodných partnerov
 • získavanie investorov pre významné investície, podnikanie v priemyselných parkoch a strategických investorov
 • vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre realizáciu investície (firmy hľadajúce investorov, priemyselné parky, projekčné firmy, dodávatelia stavebných prác a pod.)
 • fúzie a akvizície
 • poradenstvo pri hľadaní vhodnej lokality a pozemku („green field“) alebo vhodnej nehnuteľnosti („brown field“)
 • založenie firmy na kľúč, poradenstvo a kompletný servis pri zakladaní firmy
 • poradenstvo v oblasti programov podporujúcich a zvýhodňujúcich zahraničné investície
 • poradenstvo pri budovaní siete subdodávateľov
 • pomoc pri kontaktoch s úradmi a inštitúciami
 • poradenstvo zamerané na vyhľadávanie partnerov na spoluprácu v oblasti projektov financovaných ako z fondov EÚ, tak aj z iných zdrojov
 • organizácia odborných seminárov a iných odborných podujatí zameraných na rozvoj investícií a obchodu
 • udržiavanie trvalých kontaktov s etablovanými investormi so zámerom podporovať ďalší rozvoj ich aktivít na nových trhoch