Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

POPUP

AgenturaVia

Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany
Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja,
Mesta Košice a Mesta Prešov,
sme boli nútení pozastaviť činnosť.