Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide
slide

    Poďakovanie

    Vážený účastník VIA FORUM 2016,

     

    ďakujeme za Vašu odpoveď. Prijali sme Vaše potvrdenie údajov a účasti na podujatí VIA FORUM 2017.