Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Vedenie agentúry

 

Členovia predstavenstva poverení vedením agentúry VIA


 

MVDr. Cacara Peter – Predseda predstavenstva
 

AgenturaVia

Člen prezídia Patriot – klub východniarov 

Mail: cacara@agenturavia.sk
Telefón: +421 905 514 742
Prof. Ing. Banský Juraj, CSc. – Podpredseda predstavenstva
AgenturaVia

Honorárny Konzul SRN na Slovensku

Konateľ EXCELLENT spol. s.r.o. Košice
 

Mail: bansky@agenturavia.sk
Telefón: +421 903 602 869

 

Členovia predstavenstva


 

AgenturaVia

MUDr. Raši Richard, PhD., MPH

Poslanec Národnej rady SR

AgenturaVia

PhDr. Lukáč Jozef

Podpredseda PSK

 

AgenturaVia
Ing. Ďorko Juraj

Riaditeľ Úradu KSK
AgenturaVia
Prof. RNDr. Sovák Pavol, PhD.

Rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

 

AgenturaVia

Ing. Branislav Koniar

Konateľ Progress Promotion Košice s.r.o.

AgenturaVia

Ing. Vincze Róbert

konateľ WON China Investment Europe SK, s.r.o.