Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Vedenie agentúry

 

Členovia predstavenstva poverení vedením agentúry VIA


 

MVDr. Cacara Peter – Predseda predstavenstva
 

AgenturaVia

Člen prezídia Patriot – klub východniarov 

Mail: cacara@agenturavia.sk
Telefón: +421 905 514 742
Prof. Ing. Banský Juraj, CSc. – Podpredseda predstavenstva
AgenturaVia

Honorárny Konzul SRN na Slovensku

Konateľ EXCELLENT spol. s.r.o. Košice
 

Mail: bansky@agenturavia.sk
Telefón: +421 903 602 869

 

Členovia predstavenstva


 

AgenturaVia

MUDr. Raši Richard, PhD., MPH

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

AgenturaVia

PhDr. Lukáč Jozef

Podpredseda PSK

 

AgenturaVia
Ing. Ďorko Juraj

Riaditeľ Úradu KSK
AgenturaVia
JUDr. Petruško Martin

Námestník primátora mesta Košice

 

AgenturaVia
Prof. RNDr. Sovák Pavol, PhD.

Rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
AgenturaVia

Ing. Branislav Koniar

Konateľ Progress Promotion Košice s.r.o.

 

AgenturaVia

Ing. Vincze Róbert

konateľ WON China Investment Europe SK, s.r.o.