Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Vedenie agentúry

 

Členovia predstavenstva poverení vedením agentúry VIA


 

MVDr. Cacara Peter – Predseda predstavenstva
 

AgenturaVia

Člen prezídia Patriot – klub východniarov 

Mail: cacara@agenturavia.sk
Telefón: +421 905 514 742
Prof. Ing. Banský Juraj, CSc. – Podpredseda predstavenstva
AgenturaVia

Honorárny Konzul SRN na Slovensku

Konateľ EXCELLENT spol. s.r.o. Košice
 

Mail: bansky@agenturavia.sk
Telefón: +421 903 602 869

 

Členovia predstavenstva


 

AgenturaVia

MUDr. Raši Richard, PhD., MPH

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

AgenturaVia

PhDr. Lukáč Jozef

Podpredseda PSK

 

AgenturaVia
Ing. Ďorko Juraj

Riaditeľ Úradu KSK
AgenturaVia
Prof. RNDr. Sovák Pavol, PhD.

Rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

 

AgenturaVia

Ing. Branislav Koniar

Konateľ Progress Promotion Košice s.r.o.

AgenturaVia

Ing. Vincze Róbert

konateľ WON China Investment Europe SK, s.r.o.