Z regiónov do sveta ::
Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de
slide

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

11.06.2018

Z regiónov do sveta

AgenturaViaDňa 7.6.2018 sa konalo podujatie "Z regiónov do sveta", ktoré organizovala Košická a Prešovská RK SOPK pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR, pána Lukáša Parízka. Stretnutie s podnikateľmi o úlohách ekonomickej diplomacie a podpore exportných aktivít slovenských firiem otvoril podpredseda predstavenstva RK SOPK Košice Milan Dolný.

Na príprave programu participovala aj Východoslovenská investičná agentúra (VIA), ktorá bola na tejto akcii zastúpená podpredsedom predstavenstva VIA, pánom Jurajom Banským. Okrem neho vystúpil štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov Eximbanky SR Michal Kozáčik, riaditeľka odboru podnikateľského centra MZVaEZ SR Zlata Šipošová a výkonný riaditeľ SARIO Jozef Troják, ktorí prezentovali formy štátnej pomoci pre podnikateľov.

Stretnutie v Košiciach bolo ďalším z radu diskusií podnikateľov, zástupcov rezortu a regionálnych komôr Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorého úlohu bolo informovať podnikateľov v regióne východného Slovenska o inovačných formátoch ekonomickej diplomacie, prezentovať nástroje finančnej štátnej pomoci a efektívnejšej komunikácie. Akčným cieľom je plán a dizajn podnikateľských misií štátneho tajomníka Lukáša Parízka na nasledujúce obdobie.

AgenturaVia AgenturaVia AgenturaVia