Strategický park Haniska na východnom Slovensku ::
Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de
slide

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

24.04.2018

Strategický park Haniska na východnom Slovensku

AgenturaViaPlánovaný strategický park Haniska na východnom Slovensku získal status významnej investície. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v piatok, 20.4.2018 schválil na svojom rokovaní vládny kabinet.

Prevažná časť stavby, s rozlohou 910,0978 hektárov, sa nachádza v najmenej rozvinutom okrese Košice-okolie, v katastrálnych územiach Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa a Sokoľany. Iba marginálna časť stavby sa nachádza v katastrálnom území Šaca, okres Košice II. Vybudovanie strategického parku Haniska má predpoklad priamo prispieť k naplneniu cieľa vlády SR znížiť regionálne rozdiely, prilákať novéinvestície na východ Slovenska, čím vznikne potenciál vytvorenia niekoľko tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest a ďalší hospodársky a sociálny rozvoja celého regiónu.Realizáciou stavby sa podľa MH SR zabezpečí príprava územia vhodného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby - automotive, služieb a výskumu a vývoja.