Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

05.12.2017

Seminár - mobilita a elektromobilita

AgenturaViaVýchodoslovenská investičná agentúra (VIA) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK) si Vás dovoľujú pozvať na v poradí druhý z cyklu seminárov Smart región východné Slovensko (SRVS) na tému mobilita a elektromobilita, ktorý sa uskutoční 15.12.2017 v Košiciach v hoteli Yasmin. 

Seminár bude zameraný na informácie o moderných spôsoboch mobility a elektromobility v mestách a regióne, využívanie najnovších technológií v štruktúre dopravy v meste budúcnosti. Odprezentovaná bude nie len teoretická časť možností, ktoré ponúkajú moderné systémy riadenia a komunikácie v doprave, ale aj ich praktické využitie v konkrétnych realizovaných projektoch.

Podrobný program seminára nájdete tu a prihlásiť na môžete tu

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

AgenturaVia