Seminár - financie a ekonomika ::
Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de
slide

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

25.01.2018

Seminár - financie a ekonomika

Východoslovenská investičná agentúra (VIA) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK) si Vás dovoľujú pozvať na v poradí tretí z cyklu seminárov Smart región východné Slovensko (SRVS) na tému na tému financie a ekonomika, ktorý sa uskutoční 09.02.2018 v Prešove, na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity, v aule 120. 

Seminár bude zameraný na informácie o financovaní projektov SC a SR z prostriedkov EÚ ale aj z národných zdrojov. Odprezentovaná bude nie len teoretická časť možností financovania, ale aj konkrétne príklady z miest a regiónov, ktoré si úspešne zabezpečili financovanie a realizovali projekty v oblasti SC a SR.

Podrobný program seminára nájdete tu a prihlásiť na môžete tu. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

Pozvánka 3. seminár Smart Region

POZVÁNKA

si Vás dovoľujú pozvať na tretí z cyklu seminárov „Smart región východné Slovensko“,

ktorý sa uskutoční

09.02.2018 v Prešove

o 8:30 hod.

(Prešovská univerzita, Fakulta Manažmentu, Aula č. 120,

Konštantínova 16, 080 01 Prešov)

financie a ekonomika

Témy:

Financovanie projektov Smart city a Smart región zo zdrojov EU
 
Skúsenosti s financovaním koncepcie „Chytřejší Moravskoslezský kraj“
 
Národné zdroje podpory projektov SC a SR

SMART REGION VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Podujatie je organizované pre vedenie a odborných pracovníkov samospráv jednotlivých krajov,

miest a obcí, pre vedecko–výskumné a vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty,

pôsobiace v danej oblasti. Seminár bude prezentovať nie len teoretickú časť možností financovania

projektov Smart city (SC) a Smart region (SR) z prostriedkov európskej únie (EU), ale aj konkrétne príklady

z miest a regiónov, ktoré si úspešne zabezpečili financovanie a realizovali projekty v tejto oblasti.

PRIHLÁSIŤ
SA NA SEMINÁR

Bližšie informácie na

www.agenturavia.sk


mediálny partner