Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

08.04.2019

Nemecký investor vytvorí vo Svidníku 100 nových pracovných miest

AgenturaViaVo Svidníku má vďaka nemeckému investorovi vzniknúť 100 nových pracovných miest. Investorom by mala byť spoločnosť ETILOG, s.r.o. Je to rodinná firma so sídlom v bavorskom mestečku Stamsried, ktorá je lídrom na európskom trhu v oblasti riešenia techniky balenia pre priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel.

Ich kľúčovým produktom je kombinácia vysokoflexibilných textilných tašiek a masívnych konštrukcií z plastu alebo ocele. Spolupracuje so všetkými významnými producentmi automobilov, ktorým vytvára na mieru obaly pre bezpečnú prepravu výrobkov. Na Slovensku teraz vyrábajú a navrhujú špeciálne textilné diely svojich obalov v Dunajskej Strede a v Prešove a kovové komponenty dovážajú z Poľska.

AgenturaVia