Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

17.04.2019

Mubea Automotive Slovakia v Kežmarku

AgenturaViaVláda schválila štatút významnej investície pre švajčiarsku firmu Mubea Automotive Slovakia, ktorá chce v Kežmarku vybudovať nový závod na výrobu automobilových komponentov. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva SR, ktorý 3.4.2019 schválil vládny kabinet.

Konkrétne pôjde o výrobu závesov stabilizátorov a svoriek. Investor celkovo plánuje zainvestovať 51 miliónov eur. Súčasťou podnikateľského zámeru je založenie inžinierskeho centra a nástrojárne, kde by malo pracovať 115 z celkového počtu 504 zamestnancov. Z hľadiska časového harmonogramu je investícia rozložená na obdobie rokov 2018 až 2023. Plná kapacita závodu sa plánuje na rok 2025.