Mimoriadne valné zhromaždenie Východoslovenskej investičnej agentúry. ::
Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de
slide

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

01.06.2018

Mimoriadne valné zhromaždenie Východoslovenskej investičnej agentúry.

AgenturaViaV pondelok, 28. mája 2018 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Východoslovenskej investičnej agentúry (ďalej len "mvz"). V priestoroch košického hotela Yasmin sa stretlo 25 členov agentúry. Program mvz zahŕňal okrem iného aj zmenu stanov agentúry a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady.

Vzhľadom na to, že funkčné obdobie orgánov agentúry skončilo po troch rokoch aktivity, členovia si zvolili na tomto mvz nové 10-členné predstavenstvo agentúry a troch členov dozornej rady. Staronovým predsedom predstavenstva zostáva aj naďalej pán MVDr. Peter Cacara a podpredsedom predstavenstva Prof. Ing. Juraj Banský, CSc.

Ku dňu konania mvz mala agentúra VIA 35 členov z toho 8 zahraničných. Činnosť agentúry bude v najbližšom období smerovaná aj naďalej na podporu nových investícií v regióne východného Slovenska, aktívnu propagáciu regiónu ako vhodného miesta pre investície, prácu a život. Agentúra aj naďalej podporuje aktivity vlastných členov a je otvorená rozširovaniu členskej základne.

AgenturaVia AgenturaVia AgenturaVia