Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

28.05.2019

Konferencia Metro On Line 2019

AgenturaVia13. - 17. mája sa v rezorte AquaCity Poprad konal 14. ročník 5 dňovej konferencie Metro ON Line, kde boli odprezentovené súčasné trendy v technológiách, telekomunikáciách a smart city. Tento ročník sa aj kvôli aktuálnym MS v ľadovom hokeji niesol práve v hokejovom duchu, pod záštitou Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Účastníci tohtoročnej konferencie sa mali možnosť oboznámiť s aktuálnou ponukou produktov telekomunikačných sietí, trendoch v IoT a Industry 4.0 aj v moderných Smart službách určených pre občanov. Diskusia bola orientovaná na pohľad bezpečnostných expertov na rôzne IT oblasti, ako i fenomény blockchain, rozšírenej a virtuálnej reality, umelej inteligencie a ich využitia v praxi. V panelových diskusiách vystúpili zástupcovia samospráv, širokopásmových streamingových služieb, globálnych technologických lídrov, televízií a telekomunikačných asociácií.

AgenturaVia AgenturaVia AgenturaVia