Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

22.08.2019

Investícia za 30 mil. eur - Panattoni Park Košice Airport.

AgenturaViaStaviteľ priemyselných zón, Panattoni Europe, v utorok 20.8.2019 oficiálne zahájil výstavbu svojho prvého projektu na Slovensku. Panattoni Europe je európska pobočka priemyselného developera, spoločnosti Panattoni Development Company, ktorá bola v roku 1986 založená v USA.

Pri košickom letisku vyrastie nový priemyselný park na ploche takmer 8 ha. Z toho zastavaná plocha parku bude predstavovať 36 000 m². Výstavbu parku financuje investičná skupina Accolade. Predpokladaná výška investície je 30 miliónov eur.

Prvá hala by mala byť dokončená koncom roka 2019 a jej nájomcom bude distribútor tabakových výrobkov, spoločnosť GGT, ktorá poskytne pracovné miesta pre približne 50 zamestnancov.

AgenturaVia