Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de
slide

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

02.01.2018

Ďakujeme

Vedenie Východoslovenskej investičnej agentúry ďakuje všetkým svojim členom, partnerom a sympatizantom za prejavenú dôveru, aktívnu podporu a spoluprácu v roku 2017. 

Želáme si aj v tomto roku, aby ste nám zachovali priazeň a aj naďalej sa aktívne zapájali do projektov, ktoré agentúra pripravuje. Všetkým priaznivcom prajeme veľa zdravia a šťastia, veľa úspechov v pracovnom živote, rodinnú pohodu a humor po celý rok 2018.