Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de
slide

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

21.03.2018

Chorvátska podnikateľská misia na Slovensku - IT inovačné fórum

AgenturaViaSlovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v spolupráci so ZÚ SR v Záhrebe a Župnou Chorvátskou hospodárskou komorou zo Splitu, organizuje 10. apríla 2018 podnikateľskú misiu chorvátskych podnikateľov na Slovensku v Košiciach.

Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.
 
Za chorvátsku stranu sa zúčastnia podnikatelia zo splitskej župy, delegácia zo Župnej Chorvátskej hospodárskej komory zo Splitu a delegácia Fakulty elektrotechniky a stavby lodí Univerzity v Splite.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a  nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

 

DÁTUM

utorok, 10. apríl 2018

 

MIESTO

Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, 040 01 Košice

 

PROGRAM

09:00 - registrácia spoločností

09:30 - otvorenie podnikateľského fóra, prezentačný blok

10:30 - B2B rokovania

12:00 - občerstvenie

Sektorové zameranie:

  • IT
  • energetika
  • iné

 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 3.4.2018.