Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Základné informácie

AgenturaVia

 

ČO JE VIA FORUM?

„VIA FORUM“ je označenie národných a medzinárodných aktivít organizovaných Východoslovenskou investičnou agentúrou (VIA) zameraných na pomoc rozvoja regiónu východného Slovenska v celom spektre aktivít s dôrazom na jeho aktuálnu prezentáciu potenciálnym investorom.

 

„VIA FORUM 2016“ je prvou z uvedených aktivít nesúcou podtitul „Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské fórum InteReCo2016“. Popri Východoslovenskej investičnej agentúre je podujatie pripravované v spolupráci s úradom honorárneho konzula SRN na Slovensku, honorárnymi konzulmi SR v Nemecku, Slovensko-nemeckou obchodnou komorou, s podporou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectva SR v Berlíne, Veľvyslanectva SRN v Bratislave, samosprávnych orgánov Košického a Prešovského kraja a ďalšími partnermi zo Slovenska a Spolkovej republiky Nemecko. Hlavným cieľom podujatia je zviditeľniť región východného Slovenska ako miesta, kde sa oplatí investovať, podnikať a pracovať.

 

ZÁŠTITA

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky, J.E. pána Roberta Fica, a slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie.

 

TÉMY VIA FORUM 2016

 • Prezentácia priorít hospodárskeho a rozvojového potenciálu, výhod a príležitostí regiónu východného Slovenska, jeho ľudských, odborných a inovačných kapacít
   
 • Základné definície, prezentácie a skúsenosti úspešných investícií z Nemecka na Slovensku
   
 • Prezentácie príkladov z odvetví, ktoré tvoria ekonomickú, hospodársku, rozvojovú a inovatívnu základňu regiónu; profesionálne pohľady expertov na ich fungovanie, úspechy a potenciál
   
 • Stretnutia účastníkov podujatia VIA FORUM 2016 na pôde významných firiem a úspešných investorov v regióne východného Slovenska
   
 • „B2B“ stretnutia a pracovné rokovania potenciálnych investorov, partnerov, firiem a organizácií

 

PREČO SA ZÚČASTNIŤ?

Účastníci VIA FORUM 2016 získajú komplexný prehľad o  možnostiach a potenciáloch východného Slovenska. Zároveň budú mať príležitosť diskutovať s veľmi širokou a erudovanou skupinou spíkrov a expertov reprezentujúcich jednotlivé témy podujatia.


KTO SÚ ÚČASTNÍCI?

Podujatie je organizované hlavne pre podnikateľské subjekty, bankové a finančné inštitúcie, vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie a organizácie z oblasti cestovného ruchu zo Slovenska, Spolkovej republiky Nemecko a ďalších krajín.

 

KEDY A KDE SA VIA FORUM 2016 KONÁ?

VIA FORUM 2016 sa uskutoční v dňoch 11.05.2016 až 13.05.2016 v konferenčných priestoroch hotela YASMIN**** v Košiciach a v ďalších priestoroch a lokalitách podľa programu.