Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Základné informácie

Východoslovenská investičná agentúra (VIA) zorganizovala, pod záštitou predsedu vlády SR pána Róberta Fica, s podporou MH SR a v spolupráci so SARIOM, VÚC Košice, VÚC Prešov, mestom Košice a ukrajinským partnerom OOO „Kratos“ Krivoj Rog, v dňoch 20.4.2015 až 23.04.2015 prvé „Slovensko-Ukrajinské Fórum 2015“, v skratke SUBF 2015, spojené s výstavou. Podujatie sa bude konať v nových priestoroch „Kulturparku Košice“, ktoré boli vybudované v rámci projektu Košice EHMK 2013.

Hlavným cieľom podujatia bolo poskytnúť účastníkom zo Slovenska a Ukrajiny možnosť prezentovať ich výsledky a v rámci bilaterálnych jednaní rozšíriť existujúcu spoluprácu alebo nadviazať nové kooperačné vzťahy.


Podujatie pozostáva z týchto nosných častí:
 

1.   Konferencia SUBF 2015, zameraná na tieto sekcie


2.   Expo SUBF 2015, výstavné stánky a kóje účastníkov SUBF 2015 prezentujúce širokú škálu produktov a služieb

3.   B2B SUBF 2015, priestor pre bilaterálne stretnutia účastníkov SUBF 2015
        
Zo strany Ukrajiny bol predbežne deklarovaný záujem takmer 150 - tich subjektov aktívne sa podujatia zúčastniť. 
Ďalšie informácie nájdete v jednotlivých podsekciách na tejto stránke.