Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Strojárstvo


AgenturaVia Predbežný program konferenčnej časti SUBF 2015 – Sekcia Strojárstvo

                                     AgenturaVia  Streda, 22. 4. 2015, 9:00 – 17:00 hod
                                                   AgenturaVia  Kulturpark Košice

 Part I Nové trendy a využívanie progresívnych technológií v strojárstve, 9:00 - 13:00

 

AgenturaVia9:00 - 9:20 - Poznatky k prosperite - Stratégia VaI pre inteligentnú špecializáciu SR.

AgenturaVia  Ing. M. Hlinka - MH SR
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia9:30 - 9:50 - Progresívne technológie v strojárstve.

AgenturaVia  prof. Ing. E. Spišák, PhD., TUKE
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia10:00 - 10:20 - Nové a progresívne materiály pre strojárstvo.

AgenturaVia  Dr. Ing. Simančík, DrSc., Slovenská akadémia vied
10‘ discussion

 


 

Coffee break 10:30 – 10:50

 


 

AgenturaVia11:00 - 11:20 - Pokročilé koncepty v servisnej robotike.

AgenturaVia  Ing. J. Jezný, PhD., Klaster AT+R
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia12:30 – 12:50 - Najmodernejší systém automobilových zámkov, ku ktorým nie je možné nájsť kľúče, žiadne opakovanie, veľmi dobre zabezpečená diaľková digitálna technológia bez použitia Internetu. Budúcnosť vo výrobe vozidiel.

AgenturaVia  Serhij Kaminin, spoločnosť NAVI, Ukrajina.
10‘ discussion

 


 

Lunch break 13:00 - 14:00

 


 

AgenturaVia14:00 – 14:20 - Daňové plánovanie medzinárodnej obchodnej a výrobnej činnosti

AgenturaVia  Vadym Palakov, BPT Legal Advisers

10‘ discussion

 

 

AgenturaVia14:30 – 14:50 - Diagnostické metódy na zistenie skutočného technického stavu technologických zariadení v strojárenskom a energetickom priemysle.

AgenturaVia  Ing. Vaclav Svoboda, člen európskej komisie pre akustickú diagnostiku, HHS-Komlexná diagnostika s.r.o Kosice

10‘ discussion

 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmien a dodatkov. Program prezentácií sa priebežne doplňuje  o príspevky prihlásených účastníkov.

 

Späť