Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Informačné a komunikačné technológie


AgenturaViaPredbežný program konferenčnej časti SUBF 2015 – Sekcia Informačné technológie

AgenturaVia Utorok, 21. 4. 2015, 9:00 – 17:00 hod
AgenturaVia Kulturpark KošicePart I: Nové trendy v návrhu, vývoji a realizácii moderných informačných technológií, 9:00 – 13:00

AgenturaVia9:00 – 9:20 - Súčasný rozvoj inovatívnych technológií na Ukrajine v priemysle IT a príklady spolupráce medzi univerzitami, mestom a priemyslom.

AgenturaVia Svetlana Kashuba, PhD., associate professor, Kremenchug university of information technologies, economy and management
5‘ discussion

AgenturaVia9:25 - 9:40 - Združenie Košice IT Valley – podporuje rozvoj IT priemyslu v regióne Košíc.

AgenturaVia Ján Bodnár, Managing director Košice IT Valley
5’ discussion

AgenturaVia9:45 - 10:05 - Biometrické identifikačné zariadenia pre bezpapierové riadenie dokumentov – Nové trendy vo vývoji a výrobe SW a elektronických riadiacich systémov a najnovšie technológie v oblasti elektronických pokladníc a moderné kontroly finančných tokov.

Inovácie a moderné technológie umožňujú výrazný pokrok v produktivite, efektívnosti, bezpečnosti, konkurencieschopnosti a lepších službách klientom.
Firma Elcom ponúka najnovšie aplikované počítačové systémy a zobrazovacie panely s najmodernejšími technológiami pre dotykové ovládanie a biometrické podpisovanie pre komplexné vybavenie bánk, poisťovní, pôšt, úradov, a podobne. Prednáška ukazuje komplexné riešenia moderných klientskych prevádzok, ktoré je lacnejšie kúpiť, ako nekúpiť!

AgenturaVia Miloslav Karaffa, CEO Elcom s.r.o. Prešov
5‘ discussion

AgenturaVia10:10 - 10:30 - Životný cyklus produktov – Nové trendy (Skúsenosti z návrhu produktov, Nové trendy vo vývoji produktov).

AgenturaVia Ivan Hruška, GlobalLogic, Head Central Europe
AgenturaVia David Rajan, CTO Method UK
5‘ discussionPrestávka na kávu 10:35 – 10:50


AgenturaVia10:50 – 11:05 - Využitie služieb InLook system® pre podporu prechodu na normu ISO 9001:2015.

AgenturaVia Vladimíra Duníkova, Milan Rojko; ACCIA, s.r.o.,
AgenturaVia Viktor Šlapka, INTER M & K, spol. s r.o.

AgenturaVia11:10 – 11:30 - eHealth na Slovensku – základný kameň reformy zdravotníctva.

AgenturaVia Peter Linhadt, NESS Europe
5‘ discussion

Anotácia:

 • Národný zdravotný informačný systém v spektre informačných systémov zdravotníctva.
 • Centrálne aplikácie Národného zdravotného informačného systému a interoperabilita.
 • Privátny Národný zdravotnícky cloud pre NZIS.
 • Koexistencia a integrácia IS Poskytovateľov zdravotníckych služieb a NZIS.
 • Prínosy eHealth pre kľúčové skupiny užívateľov a realizátorov zdravotnej starostlivosti.
 • Bezpečnosť citlivých dát v eHealhte.
 • Budúcnosť a rozvoj zdravotníckej informatiky z pohľadu spoločnosti NESS.

AgenturaVia11:35 – 11:55 - Vyspelé technológie pre všeobecné varovanie a informovanie v núdzových situáciách:

 • masové varovanie prostredníctvom elektronických sirén a ich riadiace systémy,
 • informovanie prostredníctvom SMS správ, telefónov, mobilných telefónov a e-mailov,
 • integrácia s monitorovacími systémami,
 • priemyselné varovné systémy (utility, voda, doprava, ...).

AgenturaVia Peter Marčák, CEO Telegrafia a.s.
5‘ discussion

AgenturaVia12:00 – 12:20 -EUROCLOUD STAR AUDIT – cesta k dôveryhodnému cloudu.

Základným pilierom súčasných cloud služieb je vytvoriť istotu bezpečnosti dát a informacií, ktoré sa zbierajú v súčasných cloud službách. Obsahom prednášky bude predstavenie aktivít, ktoré v rámci Európskej Únie vykonávajú rôzne inštitútie a ich spojenie v rámci Eurocloud Star Audit Programu a jeho prínos pre nových používateľov.


AgenturaVia Rastislav Neczli, EuroCloud Slovakia, Link: http://www.eurocloud.sk/eurocloud-audit/
AgenturaVia Juraj Zelenay, EuroCloud Slovakia

5‘ discussion


Obedná prestávka 12:30 – 13:30Part II. Popoludňajšie zasadnutie, diskusia B2B, špeciálne prezentácie, 13:30 - 16:30

 • 13:30 - 14:15 - Diskusia s prednášajúcimi z dopoludňajšieho programu


Prestávka na kávu 14:15 – 14:30


14:30 - 16:30 - Cloud vo svete - príležitosti, prekážky, výhody - Panelová diskusia vedená p. Neczlim

 • Ako ušetriť a zároveň predbehnúť konkurenciu využívaním cloudových riešení.

AgenturaVia Andrej Mellen, Errigones s.r.o.

 • Pokročilé softwarové riešenie na vytváranie, správu a automatizáciu hybridných cloudových datacentier.

AgenturaVia Patrik Skovajsa, Erigones s.r.o.

 • Proaktívny licenčný manažment softvéru (PLMS).

AgenturaVia Peter Linhardt, INTER M & K, spol. s r.o.
AgenturaVia Ján Tkáč, INTER M & K, spol. s r.o.

 • Integrovaný model systému riadenia výkonnosti

AgenturaVia Alexandr Toloch, ATTN Consulting s.r.o.

 • Prečo zlyhávajú projekty a aký profil projektového manažéra si žiada prax.
  • Projektové riadenie ako prostriedok na zmenu
  • Riziká pri riadení projektov
  • Organizačný mix in projektovom riadení
  • Váha tvrdých a mäkkých zručností
  • Úloha praktických skúseností a vzdelávania pre uspešné zvládnutie projektu
  • Rola nástroja pre efektívne riadenie projektov

   Každý deň sme z médií informovaní o zlýhavaní projektov v rôznych oblastiach hospodárstva, no i štátnej a verejnej správy. Kde je problém ako je možné ich riešiť? Je otázka zlýhania, postrádanie praktických skúseností, odbornej pripravy na školách, zlej organizačnej štruktúry tímov v rámci projektu? Aký ma byť profil projektového manažéra aby obstál pri riešení požadovaných úloh? Aká mý byť skladba jeho odborných a praktických skúseností, akú úlohu hrá nástroj a analýza rizík pri riešení jednotlivých pracovných balíkov. Na tieto a iné otázky bude možné nájsť odpovede počas prakticky orientovanej prezentácie a následnej diskusii.

AgenturaVia Peter Balco, BPUGTM Slovensko

 • Uplatnenie nových komunikačných a informačných technológií v procese poskytovania služieb ľudských zdrojov.
  • trendy v HR service delivery modeloch
  • význam IT a komunikačnej podpory (manažérsky a zamestnanecký selfservis)


AgenturaVia Gabriel Bardiovský - externý doktorand
Ústav podnikania a manažmentu, Fakulta BERG, TU v Košiciach

 • Prečo umiestniť svoju IT infraštruktúru na Slovensku.
  Pri poskytovaní cloudových služieb je u členských štátov EÚ zákonná požiadavka na fyzické umiestnenie osobných údajov v štátoch Európskej únie.
  Štátne inštitúcie, nároční komerční zákaníci a poskytovatelia cloudových služieb majú na dátové centrá iba dve základné požiadavky: 1. Dostupnosť, 2. Bezpečnosť. Dostupnosť znamená dostupnosť napájania, chladenia a samozrejme dostupnosť internetovej konektivity. Bezpečnosť pokrýva pri kolokačných dátových centrách primárne zabezpečenie maximálnej fyzickej bezpečnosti umiestnených zariadení klientov.
  Prednáška pojednáva o spôsoboch zabezpečenia uvedených dostupností a bezpečnosti.

AgenturaVia Peter Uhrík, Datacube Data Center

 • Datacube – Najlepšie kolokačné a carrier neutral dátové centrum v strednej Európe

AgenturaVia Peter Uhrík, Datacube Data Center

16:30 – 17:00 - Zhodnotenie dňa konferencie, uzatvorenie IT sekcie

Organizátor si vyhradzuje právo zmien a dodatkov. Program prezentácií sa priebežne doplňuje o príspevky prihlásených účastníkov.

Späť