Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Cestovný ruch


AgenturaViaPredbežný program konferenčnej časti SUBF 2015 – Sekcia Cestovný ruch

                                        AgenturaVia  Streda, 22. 4. 2015, 9:00 – 17:00 hod
                                                    AgenturaVia  Kulturpark Košice

 Part I Nové trendy v hotelierstve a vytvánie značky úspešného turistického miesta - 9:00 - 13:00

 

AgenturaVia9:00 - 9:20 - Ako národná turistická centrála pomáha poskytovateľom služieb v kongresovom cestovnom ruchu?

AgenturaVia  Róbert Vincze - Slovenská agentúra pre cestovný ruch
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia9:30 - 9:50 - Značka úspešného turistického miesta.

AgenturaVia  Martin Horváth - Bratislava Tourist Board
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia10:00 - 10:20 - Nová éra Tatier v hoteloch TMR.

AgenturaVia  Michal Krolák - Tatry Mountain Resort
10‘ discussion

 


 

Coffee break 10:30 – 10:50

 


 

AgenturaVia11:00 - 11:20 - Transformácia mesta spojená s titulom Európske hlavné mesto kultúry.

AgenturaVia  Košice Tourist Board
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia11:30 - 11:50 - Turistický potenciál Zakarpatska.

AgenturaVia  Valerij  Hryščenko (riaditeľ)
AgenturaVia  Alexander Kovaľ (expert v oblasti CR Zakarpatska)
Komunálny podnik / Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce "TRANSCARPATHIA" Zakarpatskej oblastnej Rady , Užhorod / Ukrajina
10‘ discussion

 

 

AgenturaVia12:00 - 12:20 - Trendy v obchodnej preprave v Ukrajine a Európska integrácia

AgenturaVia  Anna Petrova, Business Travel Association of Ukraine

10‘ discussion

 

 

AgenturaVia12:30 - 12:50 - TBA

AgenturaVia  Vadim Grabarchuk, BTA Ukraine

10‘ discussion

 


 

Lunch break 13:00 - 14:00

 


 

AgenturaVia14:00 - 14: 20 - Váš partner v Košiciach

AgenturaVia  Tiago Vigano, Sales & Marketing Director, Hotel Yasmin

10‘ discussion  

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmien a dodatkov. Program prezentácií sa priebežne doplňuje  o príspevky prihlásených účastníkov.

 

Späť