Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Program konferencie

 

Energetika - Predbežný program konferencie

 

 AgenturaVia 21. 4. 2015 (utorok)

AgenturaVia

 

Informačné a komunikačné technológie - Predbežný program konferencie

AgenturaVia 21. 4. 2015 (utorok)

AgenturaVia

 

  

Strojárenstvo - Predbežný program konferencie

AgenturaVia  22. 4. 2015 (streda)

 

AgenturaVia

 

Cestovný ruch - Predbežný program konferencie

AgenturaVia  22. 4. 2015 (streda)

 

AgenturaVia

 
 
 

Účastníci SUBF 2015 majú možnosť prezentovať vlastné úspešné projekty v rozsahu cca 10 min. v popoludňajšej časti konferenčných dni podľa jednotlivých sekcií. Svoj záujem o vlastnú prezentáciu môžete odoslať na email subf@agenturavia.sk s názvom prezentácie, stručným obsahom a menom prezentéra.