Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Program konferencie

 

Energetika - Predbežný program konferencie

 

 AgenturaVia 21. 4. 2015 (utorok)

AgenturaVia

 

Informačné a komunikačné technológie - Predbežný program konferencie

AgenturaVia 21. 4. 2015 (utorok)

AgenturaVia

 

  

Strojárenstvo - Predbežný program konferencie

AgenturaVia  22. 4. 2015 (streda)

 

AgenturaVia

 

Cestovný ruch - Predbežný program konferencie

AgenturaVia  22. 4. 2015 (streda)

 

AgenturaVia

 
 
 

Účastníci SUBF 2015 majú možnosť prezentovať vlastné úspešné projekty v rozsahu cca 10 min. v popoludňajšej časti konferenčných dni podľa jednotlivých sekcií. Svoj záujem o vlastnú prezentáciu môžete odoslať na email subf@agenturavia.sk s názvom prezentácie, stručným obsahom a menom prezentéra.