Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Program

Podujatie,m ktoré pozostávalo z troch základných častí, a to Konferencia SUBF 2015, Expo SUBF 2015 a B2B SUBF 2015 bolo plánované v takomto rozsahu:
 

AgenturaVia  Pondelok 20. apríla, Kulturpark Košice

 • od 10:00 - Registrácia účastníkov.
   
 • od 12:00 - Registrácia novinárov.
   
 • 14:00 - 14:45 - Oficiálne otvorenie predstaviteľmi Slovenskej vlády.
   
 • 14:55 - 17:15 - Nosné príspevky predstaviteľov jednotlivých rezortov definujúce základné podmienky podnikania na Slovensku, zúčastnené rezorty:

  • 14:55 - 15:10 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
   Možnosti využitia príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce pre zamestnávateľov v SR
   AgenturaVia  Ing. Jozef Burian, štátny tajomník
  • 15:10 - 15:20 - Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR)
   AgenturaVia  Ing. Milan Horváth, námestník generálneho riditeľa a člen Rady banky.
  • 15.20 - 15.30 - Generálny konzulát SR v Užhorode
   Janka Burianova, generálna konzulka SR v Užhorode
    
  • 15:30 - 16:00 - Discussion
    
  • 16:00 – 16:20 - Coffee Break
    
  • 16:20 – 16:40 - Košický samosprávny kraj
   Východné Slovensko - aglomerácia Košíc - atraktívne miesto pre podnikateľské investície
   AgenturaVia  Ing. Peter Ťapák
    
  • 16:40 – 17:00 - Legal regulation of investments in foreign companies.
   • Principal legal ways of registration/purchase of corporate rights of foreing company in accordance with Ukrainian legislation.
   • How to implement financial investment in foreign company.
   • Main requests and limitation of National bank of Ukraine for obtaining of individual currency license.
   • Legal changes in regulation of export-import transactions in Ukraine.
   • Principles of European legislation about international investments.

    AgenturaVia  Elena Sukmanova, head of legal department, State Mortgage Institution of Cabinet of Minsters of Ukraine, off-councelor of Internatinal Legal Center, PhD in Law

    AgenturaViaImplementation of investments – is one of the main parts of international economy and trade development. The aim of the presentation is to show participants requirements of Ukrainian law to residents-investors and also limitation put by Ukrainian legislation on such transactions.

    Graduated Donets state University (Ukraine), Faculty of Economic and Law. Doctor degree at the Institute of economical and legal research (National Academy of Science).

    Professional experience more then 18 years. Exclusive schemes of realization of investment projects were developed with more than 10 Ukrainian companies including real estate, construction and production. During last 7 years Elena was working as  a head of Legal department in bank with foreign investments, head of litigation practice in international legal company, off-council  in governmental legislation activity.

    As a social activity Elena provides legal master-classes and lectures for Ukrainian lawyers and management of Ukrainian companies.
     
  • 17:00 - 17:15 - Business Friendly Slovakia
   •  Top Reasons Why to Invest in Slovakia.
   •  Slovakia – Growing Heart of Europe.
   •  Country with Strategic Position and Big Export Potential.
   •  Our People – Our Treasure.
   •  Key Slovak Sectors and our Success StoriesState Incentives.

AgenturaVia  Ing. Roman Sabo - vedúci odboru investičných projektov SARIO

 

 • 17:15 - 18:00 - Discussion
   
 • 18:00 - Recepcia SUBF 2015.

 

AgenturaVia  Utorok 21. apríla, Kulturpark Košice

 

AgenturaVia  Streda 22. apríla, Kulturpark Košice

 

AgenturaVia  Štvrtok 23. apríla, Kulturpark Košice

 • Dopoludňajší program Expo SUBF 2015.
 • B2B program.
 • Ukončenie SUBF 2015.

 

 

Súčasne  v dňoch konania SUBF 2015 prebieha sprievodný kultúrny program „Dni Ukrajiny 2015“. Bližšie informácie o Programe Dni Ukrajiny 2015 nájdete v sekcii Sprievodný program.
Podrobné informácie o samotnom programe budú doplnené priebežne.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien a dodatkov.