Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Štruktúra projektu

AgenturaVia

 

 

Platforma zahŕňa všetky dôležité oblasti SC a SR:

 

Smart život

 1. Služby pre občana

 2. Bezpečnosť

 3. Kvalita života

 4. Sociálne služby a zdravotníctvo

 5. Internet vecí

Smart ľudia

 1. Vzdelaní občania

 2. Inteligentní zamestnanci

 3. Sociálne siete miest a regiónu

 4. Dostupnosť pre všetkých

Smart enviroment

 1. Riadený energetický management

 2. Rozumné nakladanie s odpadmi

 3. Hospodárenie s vodou

 4. Využitie obnoviteľných zdrojov

Smart mobilita

 1. Smart organizácia dopravy

 2. Mestská a regionálna doprava

 3. Miesto pre cyklistov

 4. Elektro mobilita

Smart ekonomika

 1. Podpora podnikateľského prostredia

 2. Podpora nových investícií

 3. Efektívna spolupráca so súkromným sektorom

 4. Potrebné inovácie

Smart samospráva

 1. Otvorené dáta

 2. Konektivita a rozumné služby mesta a regiónu

 3. Aktívni občania

 4. Debyrokratizácia samosprávy

Smart infraštruktúra

 1. Synergia medzi šedou a zelenou infraštruktúrou

 2. Zeleň pre občanov

 3. Nakladanie s prírodnými zdrojmi

 4. Spolupráca s občanmi