Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Štruktúra projektu

AgenturaVia

 

 

Platforma zahŕňa všetky dôležité oblasti SC a SR:

 

Smart život

 1. Služby pre občana

 2. Bezpečnosť

 3. Kvalita života

 4. Sociálne služby a zdravotníctvo

 5. Internet vecí

Smart ľudia

 1. Vzdelaní občania

 2. Inteligentní zamestnanci

 3. Sociálne siete miest a regiónu

 4. Dostupnosť pre všetkých

Smart enviroment

 1. Riadený energetický management

 2. Rozumné nakladanie s odpadmi

 3. Hospodárenie s vodou

 4. Využitie obnoviteľných zdrojov

Smart mobilita

 1. Smart organizácia dopravy

 2. Mestská a regionálna doprava

 3. Miesto pre cyklistov

 4. Elektro mobilita

Smart ekonomika

 1. Podpora podnikateľského prostredia

 2. Podpora nových investícií

 3. Efektívna spolupráca so súkromným sektorom

 4. Potrebné inovácie

Smart samospráva

 1. Otvorené dáta

 2. Konektivita a rozumné služby mesta a regiónu

 3. Aktívni občania

 4. Debyrokratizácia samosprávy

Smart infraštruktúra

 1. Synergia medzi šedou a zelenou infraštruktúrou

 2. Zeleň pre občanov

 3. Nakladanie s prírodnými zdrojmi

 4. Spolupráca s občanmi