Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Videogaléria

 

 

Ján Ferenčák - Financovanie projektov Smart city a Smart región zo zdrojov EÚ

 

 

David Kula – Skúsenosti s financovaním koncepcie  „Chytřejší Moravskoslezský kraj“

 

 

Martin Mojžiš – Národné zdroje podpory projektov SC a SR