Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Semináre a konferencie

AgenturaVia

 

 

Cyklus seminárov na tému Smart región východné Slovensko je zameraný na predstavenie konceptu Smart City a Smart región ( SC a SR).  Jednotlivé semináre budú postupne oboznamovať s cieľmi a poslaním koncepcie SC a SR, odborné témy a projekty, financovanie a implementácia projektov SC a SR.