Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Videogaléria

 

 

Mobilita a elektromobilita - Úvod k semináru

 

 

Richard Pieger – Súčasnosť a budúcnosť mobility v mestách a regióne

 

 

Martin Noskovič – Komplexné dopravné riešenia v mestách – príklad z praxe

 

 

Roman Danko – Prevádzka elektrobusov v podmienkach mesta Košice