Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Program

AgenturaVia

 

 

MOBILITA A ELEKTROMOBILITA

 

Program 2. seminára 15.12.2017

 

Miesto:

 

15.12.2017:  Hotel Yasmin, 1.poschodie, miestnosť Yasmin I, Košice

 

Viac informácií o mieste konania nájdete v časti Miesto konania

 

 

Program

 

 

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov
   
09:00 – 09:30 Predstavenie programu seminárov Smart region východné Slovensko
   
 
  • Mobilita, súčasť koncepcie SC a SR
   
 

 Peter Cacara

AgenturaViaFunkcia:
Predseda predstavenstva

Spoločnosť:
Východoslovenská investičná agentúra

Web:
www.agenturavia.sk
 

   
09:30 – 10:15 Súčasnosť a budúcnosť mobility v mestách a regióne
   
 

Spíker:

 

 Richard Pieger

AgenturaViaFunkcia/Spoločnosť:
Vedúci úseku Rozvoj spoločnosti
Východoslovenská enegretika Holding a.s. člen innogy

Funkcia/Spoločnosť:
Konateľ
Innogy solutions s.r.o.

Web: www.vse.sk

   
10:15 – 10:30 Diskusia k téme
   


10:30 - 10:45  COFFEE BREAK
 


   
10:45 – 11:30 Komplexné dopravné riešenia v mestách – príklad z praxe
   
 
  • Cestná dopravná signalizácia, parkovacie systémy, navigačný dopravný systém, detekcia dopravných priestupkov.

 

Spíker:

 

 Martin Noskovič

AgenturaViaFunkcia:
Zástupca pre smart city

Spoločnosť:
ALAM trafifc & security solution

Web:
www.alam.sk, www.invipo.com
 

   
11:30 – 11:45 Diskusia k téme
   
11:45 – 12:30 Prevádzka elektrobusov v podmienkach mesta Košice
 

 

Spíker:

 

 Roman Danko

AgenturaViaFunkcia:
riaditeľ riadenia dopravy

Spoločnosť:
Úsek riadenia dopravy, DPMK

Web:
www.dpmk.sk
 

   
12:30 – 13:15 Neformálne stretnutia, obed formou bufetu