Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Kontakt

 

V prípade otázok, alebo špecifických požiadaviek nás neváhajte kontaktovať:

 

 

Východoslovenská investičná agentúra
 

Sídlo:

Nám. Maratónu mieru 1
040 01 Košice I.

   
Telefón: +421-55-6250102
E-Mail: office@agenturavia.sk
   
IČO: 42405998
IČ DPH SK2024175043

KONTAKT PRE SRVS:
 

MVDr. Katarína Juhásová

E-mail: juhasova@agenturavia.sk
Mobil: +421 948 608 898