Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

2. Seminár 15.12.2017

AgenturaVia

 

MOBILITA A ELEKTROMOBILITA

 

V poradí druhý z cyklu seminárov, na tému Smart región východné Slovensko (SRVS), ktorý organizuje Východoslovenská investičná agentúra (VIA) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK), bude zameraný na informácie o moderných spôsoboch mobility a elektromobility v mestách a regióne, využívanie najnovších technológií v štruktúre dopravy v meste budúcnosti.

Pojem mobilita znamená nie len prepravu osôb a tovaru, ale obsahuje aj využitie prepravných prostriedkov a infraštruktúry, ktorá zahŕňa od informačných technológií, moderných služieb, organizácie, riadenia dopravy, až po parkové systémy, platobné terminály a automatické systémy riadenia.

Seminár bude prezentovať nie len teoretickú časť možností, ktoré ponúkajú moderné systémy riadenia a komunikácie v doprave, ale aj ich praktické využitie v konkrétnych realizovaných projektoch.

 

Miesto konania:

 

AgenturaVia