Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Prihláška

Smart Región východné Slovensko - účasť na podujatí:

Úvodný seminár - 30.11.2017, Prešov - Prešovská univerzita, aula č.203
Financie a ekonomika – 09.02.2018, Prešov, Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Aula č.120

Účasť na seminári je bezplatná

Organizácia

Úvodný seminár - 30.11.2017, Prešov

Údaje-účastníka

*Oslovenie:
*Meno:
*Priezvisko:
Telefón:
*E-mail:

Ďalšie prihlasované osoby

Prosím uveďte počet ďalších prihlasovaných osôb a ich údaje z organizačných a kapacitných dôvodov.

V prípade zmeny účastníka nás prosím informujte e-mailom"
Financie a ekonomika – 09.02.2018, Prešov

Údaje účastníka

*Oslovenie:
*Meno:
*Priezvisko:
Telefón:
*E-mail:

Ďalšie prihlasované osoby

V prípade zmeny účastníka nás prosím informujte e-mailom"

Kontaktná osoba

Zhodné s menom účastníka
Zhodné s menom účastníka
Zhodný s e-mailom účastníka
Údaje označené * sú povinné.
Údaje označené * sú povinné.