Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Miesto konania

AgenturaVia

 

 

Upozorňujeme na zmenu miesta konania seminára v Prešove!

 

 

30.11.2017

 

Prešovská univerzita

Pedagogická fakulta

Aula č. 203

 

17. novembra 15, 080 01 Prešov

 

01.12.2017

 

Technická univerzita v Košiciach

Univerzitná knižnica

Veľká konferenčná miestnosť

 

Boženy Němcovej 7, 040 01 Košice

     
AgenturaVia   AgenturaVia