Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

1. seminár 30.11.-01.12.

AgenturaVia

 

 

V poradí prvý z cyklu seminárov, na tému Smart región východné Slovensko (SRVS), ktorý je organizovaný pod záštitou Východoslovenskej investičnej agentúry (VIA), Košického samosprávneho kraja (KSK) a Prešovského kraja (PSK), bude zameraný na všeobecné informácie o príprave a tvorbe koncepcie Smart City (SC) a Smart Region (SR). Jednotlivé projekty obsiahnuté v koncepte SC a SR, vytvárajú vzájomnú synergiu a častokrát sú na sebe závislé a prepojené. Preto je samotná príprava konceptu SC a SR najdôležitejšou a zároveň najkomplikovanejšou úlohou každej samosprávy, ktorá sa rozhodne realizovať projekty v tejto oblasti . Seminár odprezentuje aj konkrétne príklady z miest a regiónov, ktoré úspešne realizovali tvorbu koncepcie SC a SR v predchádzajúcich rokoch. Podrobný program seminára nájdete tu.

Podujatie je organizované najmä pre vedenie a odborných pracovníkov samospráv jednotlivých krajov, miest a obcí, pre vedecko–výskumné a vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty, pôsobiace v danej oblasti.

 

Miesto konania:

 

AgenturaVia