Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Semináre a konferencie

AgenturaVia

 

 

Cyklus seminárov na tému Smart región východné Slovensko je zameraný na predstavenie konceptu Smart City a Smart región ( SC a SR).  Jednotlivé semináre budú postupne oboznamovať s cieľmi a poslaním koncepcie SC a SR, odborné témy a projekty, financovanie a implementácia projektov SC a SR.