Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Projekty platformy

AgenturaVia 

 

 

  1. Semináre a konferencie

  2. Tvorba konceptov SC, SR

  3. Tvorba projektov SC, SR

  4. Metodická činnosť

  5. Odborná garancia a znalecká činnosť

  6. Vízie a start-upy ( databanka )

  7. Prepojenie verejných záujmov so súkromným sektorom