Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Prihláška do platformy

AgenturaVia

 

Členom platformy „Smart región východné Slovensko“ môže byť právnická osoba, fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo organizácia zriadená na základe osobitného predpisu, ktorá pozná prehlásenie člena platformy a zaviaže sa ho plniť.

 

 

Pred vyplnením prihlášky Vás prosíme si preštudovať prehlásenie člena platformy.

 

Stiahnuť prihlášku na členstvo v platforme „Smart región východné Slovensko“.


Prihlášku je nutné kompletne vyplniť, podpísať, elektronicky odoslať na info@agenturavia.sk.