Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Galéria

AgenturaVia

 

 

■  1. seminár 30.11. - 01.12.2017 - Úvodný seminár

Fotogaléria  >> Videogaléria  >>

■  2. seminár 15.12.2017 - Mobilita a elektromobilita

Fotogaléria  >> Videogaléria  >>

■  3. seminár 09.02.2018 - Financie a ekonomika

Fotogaléria  >> Videogaléria  >>