Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

ESIG

AgenturaVia

 

East Slovakia Investmnet Guide, skrátene ESIG, je názov nového projektu Východoslovenskej investičnej agentúry. Cieľom je predstaviť východoslovenský región ako miesto, kde sa oplatí investovať, pracovať a žiť.

ESIG má dve podoby - tlačenú a webovú. Obe formy slúžia ako investiční sprievodcovia pre súčasných, ale aj budúcich investorov.

 

Čo ESIG ponúka?

  • Doplnkové služby investorom
  • Informačnú databázu o regionálnych investičných možnostiach
  • Poradenské služby pri výbere vhodnej lokality pre podnikateľské aktivity
  • Popdporu B2B vzťahov
  • Prepojenia medzi investormi a odborníkmi v daných odvetviach a odboroch
  • Kontakt na odborníkov v sektore hospodárstva

 

Webovú podobu projektu nájdete na stránke www.esig.sk. Informácie budú pravidelne aktualizované a budeme radi, ak svojou troškou prispejú aj samotné firmy pôsobiace na východe Slovenska a to tým, že predstavia svoju činnosť, prácu a úspechy.