Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Kontakt

Východoslovenská investičná agentúra

Sídlo:   Nám. Maratónu mieru 1

              040 01 Košice I.

IČO:     42405998

DIČ:     2024175043

IČ DPH: SK 2024175043

Č.ú.:    IBAN SK16 7500 0000 0040 2105 5121

 

Kontakty:

Tel.:        +421 (0)905 514 742

Tel.:        +421 (0)55/62 50 102

E-mail:   info@agenturavia.sk

Údaje označené * sú povinné.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Týmto vyhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ  Východoslovenskej investičnej agentúry, so sídlom: Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice I., IČO: 42405998 zapísaný v živnostnenskom registri Okresný úrad Košice
Číslo živnostenského registra: 820-79074. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 (0)905 514 742, e-mailom na info@agenturavia.sk  a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.