Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Prečo sa stať členom

Členstvo vo Východoslovenskej investičnej agentúre zahŕňa tieto benefity:

1. Účasť v exkluzívnej spoločnosti. Člen je zaradený medzi subjekty, ktorým záleží na rozvoji východoslovenského regiónu.

2. Bezplatnú účasť na projektoch a podujatiach organizovaných agentúrou - kongresy, stretnutia s významnými osobnosťami, zahraničné podnikateľské misie a mnoho iných

3. Informácie z "prvej" ruky

4. Bezplatné zverejnenie profilu spoločnosti na webovom portáli East Slovakia Investment Guide

5. Vzájomná synergia členov a vedenia agentúry