Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Prečo sa stať členom

Členstvo vo Východoslovenskej investičnej agentúre zahŕňa tieto benefity:

1. Účasť v exkluzívnej spoločnosti. Člen je zaradený medzi subjekty, ktorým záleží na rozvoji východoslovenského regiónu.

2. Bezplatnú účasť na projektoch a podujatiach organizovaných agentúrou - kongresy, stretnutia s významnými osobnosťami, zahraničné podnikateľské misie a mnoho iných

3. Informácie z "prvej" ruky

4. Bezplatné zverejnenie profilu spoločnosti na webovom portáli East Slovakia Investment Guide

5. Vzájomná synergia členov a vedenia agentúry