Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

Oznam
Vzhľadom na nezáujem o ďalšiu spoluprácu zo strany Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Košice a Mesta Prešov, sme boli nútení pozastaviť činnosť.

slide

Naši členovia

 

Sixadmin Sixadmin Sixadmin Sixadmin
       
Patriot – klub východniarov Košický samosprávny kraj Mesto Košice Tomark s.r.o.
       
Sixadmin Sixadmin Sixadmin Sixadmin
       
PFP s.r.o., Košice Excellent, spol. s r.o. Košice IURISTICO s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
       
AgenturaVia AgenturaVia Sixadmin Sixadmin
       
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOPlast, a.s. Elcom s.r.o.
       
Sixadmin Sixadmin Sixadmin Sixadmin
       
GlobalLogic INTER M & K, spol s r.o. Sixnet s.r.o. ČaSS s.r.o.
       
AgenturaVia Sixadmin Norbert Schurman  
       
Promenáda a.s. Progress Promotion
s.r.o.
Norbert Schürmann