Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de

Vedenie agentúry

Členovia predstavenstva poverení vedením agentúry VIA

 

MVDr. Peter Cacara – Predseda predstavenstva

AgenturaVia

Člen prezídia Patriot – klub východniarov

Mail: cacara@agenturavia.sk
Telefón: +421 905 514 742
Prof. Ing. Juraj Banský, CSc. – Podpredseda predstavenstva
AgenturaVia

Honorárny Konzul SRN na Slovensku
Konateľ EXCELLENT spol. s.r.o. Košice
 

Mail: bansky@agenturavia.sk
Telefón: +421 903 602 869

Členovia predstavenstva agentúry

AgenturaVia

MUDr. Richar Raši, PhD., MPH – Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

AgenturaVia

Ing. István Zachariaš

AgenturaVia
Prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD. Rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Členovia predstavenstva agentúry (náhradníci)

AgenturaVia

Ing. Branislav Koniar

Konateľ Progress Promotion Košice s.r.o.

AgenturaVia

Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove