Facebook logo Google plus logo
   sk  en  de
slide

Naše ciele
Tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske a spoločenské problémy regiónu.

slide

Naše poslanie
Získavanie nových investorov pre Východné Slovensko, zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, pomoc pri získavaní dotácií z eurofondov.

slide

27.02.2017

Vazil Hudák v Košiciach

AgenturaViaPodnikatelia, zástupcovia vzdelávacích inštitúcií a neziskových organizácií z východu sa v Košiciach oboznámili s možnosťou financovanie svojich projektov vďaka podpore Európskej investičnej banky.

Patriot – klub východniarov, člen agentúry VIA, spolu s Košickou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pripravil stretnutie s bývalým ministrom hospodárstva a súčasným viceprezidentom EIB, Vazilom Hudákom.

Ako uviedol prezident klubu Patriot, Miroslav Minarčík: „Cieľom bolo oboznámiť sa s možnosťami Európskej investičnej banky v kontexte so Slovenskom, preto aj hlavná téma bola Slovensko, postavenie a vzťah k EIB. EIB je veľký projekt, je to banka Európskej únie a je trošku na pokraji záujmov slovenských podnikateľov, lebo je málo informácií. Toto stretnutie malo za cieľ tieto informácie dostať na živnú pôdu.“

Podľa Vazila Hudáka je veľmi užitočné stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú súčasťou reálnej ekonomiky. „Niekedy, keď je človek veľmi uzavretý v Luxemburgu alebo v Bruseli, tak stráca trošku prehľad o tom, čo sa deje na lokálnej úrovni. Pre mňa bolo veľmi užitočné zistiť, aké sú potreby ľudí v tomto regióne. Sú tu ľudia, spoločnosti, ktoré majú obrovský potenciál a EIB môže byť dobrým finančným partnerom na to, aby sa presadili nielen v Európe, ale i globálne.“ EIB sa zatiaľ zameriavala na projekty, ktoré boli realizované so štátnou správou, avšak podľa Hudáka sa situácia začína meniť „hlavne vďaka tomu, že EIB má na starosti výkon alebo implementáciu takzvaného Junckerovho plánu, to znamená európskeho investičného plánu, ktorý zahŕňa aj európsky plán pre strategické investície. To nám vlastne umožňuje byť oveľa aktívnejší voči súkromnému sektoru, podnikateľom.

Na stretnutí podnikateľov zaujímali hlavne možnosti podpory zo strany EIB.

Viac informácií nájdete tu.